Бесплатна правна помоћ

Овлашћена лица за пружање бесплатне правне помоћи су:

Ивана Здравковић, 037/3841-174, локал 14

Ивана Пејовић, 037/3841-174, локал 26