Predsednik

Izvršnu funkciju u Opštini vrši Predsednik Opštine. Predsednika opštine bira SO-e Ražanj iz reda odbornika na četiri godine..


  • Predsednik opštine

    Председник општине представља и заступа Општину, извршава и стара се о извршавању одлука скупштине општине

  • Zamenik predsednika

    Zamenika predsednika opštine imenuje i razrešava Predsednik opštine uz saglasnost Skupštine opštine.

  • Kabinet predsednika

    Kabinet predsednika opštine pomaže u radu Predsedniku opštine, njegovom zameniku i članovima Opštinskog veća opštine Ražanj