Туризам

Општину Ражањ одликују лепота природе и њена очуваност, близина ауто-пута, повољни услови за производњу здраве хране,богатство шума разним биљем, ловном дивљачи и други садржаји стварају повољне услове за развој сеоског туризма. Комплетирањем инфраструктуре и едукацијом стимулисаће се домаћинства за пружање услуга смештаја и исхране, припремање народних специјалитета за посетиоце