Спорт и рекреација

У Општини Ражањ функционише девет спортских организација и Спортски савез општине Ражањ је десета спортска организација. Све организације функционишу на неком рекреативном нивоу, нема клубова који се такмиче у првом или другом савезном рангу такмичења.


  • Спортска рекреација

    Све организације функционишу на неком рекреативном нивоу, нема клубова који се такмиче у првом или другом савезном рангу такмичења. Екипе углавном чине рекреативци кад су сениори у питању а већина клубова има и рад са децом школског узраста или их о…

  • Спортска инфраструктура