Привреда

У Ражњу послују мала и средња предузећа.У области прераде дрвета у смислу производње намештаја и погребне опреме развијен је већи број малих предузећа. У области трговине и занатства развијена је мрежа предузетничких радњи које запошљавају велики број грађана општине Ражањ.


  • Профил привреде

    На територији општине Ражањ тренутно послују 192 предузетника,од чега новооснованих 11 и 5 брисаних, и 47 привредних друштава.