Образовање

Свако има право на образовање и васпитање. Делатност образовања и васпитања обавља установа, у складу са законом. Делатност образовања и васпитања на територији општине Ражањ обављају у предшколском васпитању и образовању – предшколска установа Дечји вртић „Лептирићи“ и у основном образовању и васпитању – основне школе О.Ш. „Иван Вушовић“ у Ражњу и ОШ „Вук Караџић“ у Витошевцу.


  • Предшколске установе

    Предшколска установа „Лептирићи“ почела је са радом 09.05.1983 године. Зграда установе има три просторије за децу, фискултурну салу, кухињу, библиотеку и канцеларије које користе пратеће службе. Двориште зграде је пространо и уређено.

  • Основне школе