Лична карта Ражња

Општина Ражањ припада Нишавском округу у Републици Србији. Према попису из 2011. године у општини живи 9.150 становника (2002. је било 11.369 становника). Центар општине је у месту Ражањ (1.245 становника).


 • Географски положај

  Општина захвата величину од 289 км2. Административно припада Нишком региону, а саму општину сачињавају 23 насеља.

 • Електромрежа

  Дистрибуција „Крушевац“, пословница Ражањ покрива територију Oпштине, сем насеља Прасковче које је у надлежности Електродистрибуције Алексинац. Укупно има 3.988 купаца ( домаћинстава ) и 379 купаца из категорије  вирмански купци.

 • Комунална инфраструктура

  ЈКП „Комуналац“ је одговорно за рад и одржавање водовода, канализационог система и комуналних објеката у Општини. Оснивач ЈКП „Комуналац“ је Општина и има 17 запослених.

 • Месне заједнице

  Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе.

 • Путна инфраструктура

  Кроз општину Ражањ пролази најзначајнија друмска комуникација на подручју Републике, међународни пут високог ранга Е-75 (Будимпешта-Београд-Ниш-Скопље), Коридор 10.

 • Становништво

  Демографска кретања општине Ражањ карактерише константна, релативно интензивна миграција и погоршање виталних карактеристика становништва.

 • Телекомуникације

  У хијерархији Телеком-а, чворна централа Ражањ има ранг чворног подручја у оквиру Радне јединице Крушевац (мрежна група 037).