Здравство

Здравствену заштиту становништва организује и спроводи Дом здравља ''Др Милорад Михајловић'' у Ражњу који у свом саставу има матични објекат у Ражњу (1898м2), четири амбуланте (у насељима Скорица, Смиловац, Нови Брачин и Браљина) и једну здравствену станицу у Витошевцу.


  • Апотеке

  • Примарна заштита

    Дом здравља ''Др Милорад Михајловић'' у Ражњу, обезбеђује здравствену заштиту за 9150 становника општине Ражањ, која се простире на територији од 289 км2. Закључно са 04.08.2015.године у установи је запослено 61 радника (56 на неодређено и 5 на одређ…