Верске заједнице


Црквена општина ражањска: МБ 17816373, ПИБ 107001466

Црквена општина скоричка: МБ 17816373, ПИБ 107001466 

Црквена општина лучинско-браљинска: МБ 17816373, ПИБ 107001466   

Црквена општина витошевачко подгорачка: МБ 17816373, ПИБ 107001466 

Црквена општина брачинско-претрковачка:  МБ 17816373, ПИБ 107001466   

Манастир Св. Петра и Павла у Грабову:  МБ 17816373, ПИБ 107001466

Манастир Св.Роман у Прасковчу: МБ 17260944, ПИБ 103004650

Spska pravoslavna crkva u Raznju