Фолклор у прекограничном региону – кључ за европски културни идентитет

 04. август 2021.

Стратегија оживљавања, промовисања и одрживог коришћења културног наслеђа општина Ражањ (Србија) и Бобовог дола (Бугарска)

Прекогранична сарадња између Републике Бугарске и Републике Србије је једна од осовина у развоју односа између две Балканске земље. Република Бугарска од 01.01.2007.г. је део велике породице Европске уније, а Република Србија има у процесу приступања Европској унији. Стимулисање заједничког развоја, пре свега пограничних области је у складу са новим реалностима у Европској регионалној политици. Прекогранична сарадња може и треба да се разматра и као иновативни приступ и регионално планирање, који је како специфичан, тако и добитнички, уколико буде примењиван у складу са локалним условима. Његова иновативност се састоји у томе што се њиме усклађују „индивидуални" модели и политике развоја суседних земаља. С друге стране, овај приступ у потпуности мења улогу граница - од препрека које раздвајају, оне се претварају у симбол „врата према другима", у фактор просперитета.

Општине Ражањ у Србији и Бобов Дол у Бугарској теже да успоставе односе добросуседске сарадње. Заједнички пројекат у области културног наслеђа потрврђује да прекогранична сарадња има вишеструке позитивне ефекте на развој пограничног региона. Израда ове стратегије има за циљ да доприносе развоју прекограничне сарадње изграђивањем капацитета у области стратешког планирања у области оживљавања, промовисања и одрживог коришћења културног наслеђа.

Да би се остварила жељена политика просперитета и интензивног економског и социјалног развоја приграничних територија неопходан је плански приступ валоризовању потенцијала културног наслеђа које је стално доступно како локалним заједницама које тамо живе, тако и потенцијалним посетиоцима које треба привући. На основу тога и као резултат интензивних контаката и консултација, сачињена је заједничка визија развоја, циљева и конкретних мера, који би послужиле као основ за реализовање заједничких пројеката.

Израда ове Стратегије омогућена је кроз пројекат општине Ражањ насловљен “Фолклор у прекограничном региону – кључ за европски културни идентитет”, а подржан од стране Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Фолклор у општини Ражањ.pdf

Стратегија оживљавања промовисања и одрживог коришћења културног наслеђа Ражња и Бобовог Дола