Општинска управа

Општинска управа се образује за вршење управних послова у оквиру права и дужности општине Ражањ и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине Ражањ, Председника општине и Општинског већа.


  • Организационе јединице

    У Општинској управи као јединственом органу, образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова

  • Месне канцеларије

    На територији Општине Ражањ, у оквиру Одељења за друштвене делатности општу управу, правне и заједничке послове, образују се Матична подручја