Органи општине

Можете директно да поставите питање или да упутите предлог или примедбу челним руководиоцима општине.

Молимо Вас да имате у виду да општински органи власти нису надлежни за све проблеме житеља општине Ражањ, већ само за оне за које су овлашћени по закону.

Скупштина општине

Телефон: 037/3841-174
skupstina@razanj.org

skupstina@razanj.ls.gov.rs

birackispisak@razanj.ls.gov.rs

Председник општине

Телефон: 037/3841-217
kabinetpredsednikaopstine@razanj.org

kabinet.predsednika.opstine@razanj.ls.gov.rs

Начелник општинске управе

Телефон: 037/3841-325
nacelnikopstinskeuprave@razanj.org

nacelnik@razanj.ls.gov.rs

Писарница

Телефон: 037/3841-174 лок 15
Електронска пошта: pisarnica@razanj.org

pisarnica@razanj.ls.gov.rs

ИНФО пулт

Телефон: 037/3841-174

Електронска пошта: infopult@razanj.org

Помоћник председника Општине Ражањ за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине

Телефон: 063/639-575
Електронска пошта: todorovic@razanj.org

pomocnik.predsednika@razanj.ls.gov.rs

Општинска изборна комисија

Телефон: 037/3841-174

Електронска пошта: oik@razanj.ls.gov.rs

Одељење за привреду и финансије

Телефон: 037/3841-014
Електронска пошта: privredaifinansije@razanj.org

privreda.finansije@razanj.ls.gov.rs

Рачуноводство и служба буџета и трезора

Телефон: 037/3841-174 лок 23
Електронска пошта: sluzbabudzetaitrezora@razanj.org

budzet@razanj.ls.gov.rs

Канцеларија за локални економски развој

Телефон: 037/3841-228
Електронска пошта: kancelarija.ler@razanj.org

kancelarija.ler@razanj.ls.gov.rs

Канцеларија за дечију заштиту и борачко инвалидску заштиту

Телефон: 037/3841-174 лок 15
Електронска пошта: decijaiborackazastita@razanj.org

decija.boracka.zastita@razanj.ls.gov.rs

Имовинско-правна служба

Телефон: 037/3841-174 лок 16
Електронска пошта: imovinsko.pravna.sluzba@razanj.org

imovinsko.pravni.poslovi@razanj.ls.gov.rs

besplatna.pravna.pomoc@razanj.ls.gov.rs

javne.nabavke@razanj.ls.gov.rs

Канцеларија за мала и средња предузећа

Телефон: 037/3841-174 лок 18
Електронска пошта: kancelarija.msp@razanj.org

msp@razanj.ls.gov.rs

Служба за утврђивање, конролу и наплату јавних прихода

Телефон: 037/3841-252
Електронска пошта: lpa@razanj.org

lpa@razanj.ls.gov.rs

Канцеларија за младе

Телефон: 037/3841-174
Електронска пошта: kancelarijazamlade@razanj.org

kancelarija.za.mlade@razanj.ls.gov.rs

Лице за информације од јавног значаја 

Рената Бајкић
Електронска пошта: projekti@razanj.ls.gov.rs

Телефон: 064/647-32-03

Лице за заштиту података о личности

Андријана Ракић
Електронска пошта: msp@razanj.ls.gov.rs

Телефон: 037/3841-174, лок 18


Урбaнизам

Телефон: 037/3841-174 лок 24
Електронска пошта: urbanizam@razanj.org

urbanizam@razanj.ls.gov.rs


Грађевинска инспекција

Телефон: 037/3841-174 лок 24
Електронска пошта: gradjevinskainspekcija@razanj.org

gradjevinska.inspekcija@razanj.ls.gov.rs

Комунална инспекција

Телефон: 037/3841-174 лок 25
Електронска пошта: komunalna.inspekcija@razanj.org

komunalna.inspekcija@razanj.ls.gov.rs

ekoloska.inspekcija@razanj.ls.gov.rs

Ванредне ситуације

Драгиша Јовановић

Телефон: 037/3841-174

Електронска пошта: vanredne.situacije@razanj.ls.gov.rs

Одбрана

Драгиша Јовановић

Телефон: 037/3841-174

Електронска пошта: odbrana@razanj.ls.gov.rs

Матична служба Ражањ

Телефон: 037/3841-060
Електронска пошта: vmat@razanj.org

valentina.lucic@razanj.ls.gov.rs

jasminka.rakic@razanj.ls.gov.rs

Месна канцеларија Витошевац

Телефон: 037/845-134

Електронска пошта: goran.gavrilovic@razanj.ls.gov.rs

Месна канцеларија Скорица

Телефон: 037/847-130

Електронска пошта: dragan.todosijevic@razanj.ls.gov.rs

Месна канцеларија Нови Брачин

Телефон: 037/842-418

Електронска пошта: dragan.todosijevic@razanj.ls.gov.rs

Пољопривреда

Дејан Гагић

Телефон: 064/6473202

Електронска пошта: poljoprivreda@razanj.ls.gov.rs

Јавно предузеће „Путеви Ражањ“

Телефон: 037/3841-546
Електронска пошта: putevi@razanj.org

Јавно предузеће „Комуналац“ Ражањ

Телефон: 037/3841-116
Електронска пошта: komunalac@razanj.org

Одржавање сајта:

Ана Никодијевић, систем администратор.
0373841060, sistem.administrator@razanj.org

administrator@razanj.ls.gov.rs