Информатор о раду

Информатор о раду:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=7MvnYrdjjQHpo4hmx

 

Информатори о раду за остале органе као и за Месне заједнице се могу наћи на следећем линку:

https://informator.poverenik.rs/naslovna